Effect of Sr Addition to a Modified AA3003 on Microstructural and Corrosion Properties

Donovan Verkens, Reynier I. Revilla, Richard Huizenga, Kristof Marcoen, Mert Günyüz, Cemil Isiksacan, Herman Terryn, Iris De Graeve

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

1 Citaat (Scopus)
37 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of Sr Addition to a Modified AA3003 on Microstructural and Corrosion Properties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science