Effect of Strontium on PTHrP, OPG and RANKL mRNA expression in osteoblastic like cells (UMR 106.1)

Nicole Nijs-De Wolf, R Karmali, Ingo Beyer, Pierre Bergmann

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Book)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of Strontium on PTHrP, OPG and RANKL mRNA expression in osteoblastic like cells (UMR 106.1)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology