Effectiveness of isocapnic hyperventilation: It is not the technique, it is the way you use it

Andy De Baerdemaeker, Andre M. De Wolf, Jan Poelaert, R. Ross Kennedy, Jan F. A. Hendrickx

Onderzoeksoutput: Letter

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)835-836
Aantal pagina's2
TijdschriftActa Anaesthesiologica Scandinavica
Volume63
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jul 2019

Citeer dit