Effects of N-acetylcysteine on microalbuminuria and organ failure in acute severe sepsis: Results of a pilot study

Herbert D. Spapen, Marc W. Diltoer, Duc N. Nguyen, Inne Hendrickx, Luc P. Huyghens

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

63 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of N-acetylcysteine on microalbuminuria and organ failure in acute severe sepsis: Results of a pilot study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences