4 Citaten (Scopus)
118 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)250-260
Aantal pagina's11
TijdschriftBrain Stimulation
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1 mrt 2021

Citeer dit