Efficient octopine Ti plasmid-derived vectors for Agrobacterium-mediated gene transfer to plants.

Rolf Deblaere, Benny Bytebier, Henri De Greve, Francine Deboeck, Jozef Schell, Marc Van Montagu, Jan Leemans

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

603 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)4777-4788
Aantal pagina's12
TijdschriftNucleic Acids Research
Volume13
StatusPublished - 1985

Citeer dit