Effort-Reward Imbalance en de mentale gezondheid van managers in Europa

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)177–209
Aantal pagina's32
TijdschriftTijdschrift Sociologie
Volume4
DOI's
StatusPublished - 2023

Citeer dit