Electrochemical investigation of the hydrogen and steel interaction (UGent promotor: prof. K. Verbeken)

Berk Ozdirik

Onderzoeksoutput: PhD Thesis

Originele taal-2English
Begeleider(s)/adviseur
  • De Graeve, Iris, Promotor
  • Terryn, Herman, Co-Promotor
Datum van toekenning18 okt 2018
StatusPublished - 2018

Citeer dit