Electrodeposition and Corrosion Properties of Zn-Co and Zn-Co-Fe Alloy Coatings

J.m.c Mol, Z.f. Lodhi, A. Hovestad, Herman Terryn, J.h.w. De Wit

Onderzoeksoutput: BookSpecialist

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electrodeposition and Corrosion Properties of Zn-Co and Zn-Co-Fe Alloy Coatings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy