Electrophysiological findings in patients with isolated veins after cryoablation for paroxysmal atrial fibrillation

Onderzoeksoutput: Article

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electrophysiological findings in patients with isolated veins after cryoablation for paroxysmal atrial fibrillation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences