Elektronische identiteitskaarten

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

39 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de portefeuille van de Belgische burgers zullen eind december 2002 de eerste elektronische identiteitskaarten opduiken, zo groot als een bankkaart én met een chip erop. Die moet het onder meer mogelijk maken via het internet overheidsdocumenten op te vragen of uw belastingsaangifte door te sturen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)7-8
Aantal pagina's2
TijdschriftR.P.O.-T. (Bruxelles)
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2001

Citeer dit