Elusive equilibrium: the challenge of interpreting receptor pharmacology using calcium assays

Steven J. Charlton, Georges Vauquelin

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

83 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Elusive equilibrium: the challenge of interpreting receptor pharmacology using calcium assays'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences