En waarom niet wat meer samen? [Brusselnummer]

Johan Cauwenbergh, Nele Lekens, Patrick Vanouplines

Onderzoeksoutput: ArticleSpecialist

76 Downloads (Pure)

Samenvatting

De bibliotheken van het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel streven naar meer efficiëntie, zichtbaarheid en maatschappelijke dienstverlening.
Na het Hogescholendecreet en het Structuurdecreet zijn in de hoofdstad nog twee associaties en vijf instellingen actief. Zij werken onderling en over de secties heen op verschillende terreinen samen. Maar dat zou meer en beter kunnen. Dit artikel maakt een stand van zaken op en wil een opstap zijn voor een hechtere samenwerking in de toekomst.
Originele taal-2Dutch
Pagina's12-20
Aantal pagina's9
Volume85
Specialist publicatieBibliotheek- en Archiefgids
StatusPublished - 26 feb 2009

Citeer dit