END USER AGREEMENT and MEMORANDUMS OF UNDERSTANDING for research cooperation with Research Institute for Sport Policy,Waseda University (Japan): “Benchmarking nations in elite sport policy”

Veerle De Bosscher (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: Patent

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'END USER AGREEMENT and MEMORANDUMS OF UNDERSTANDING for research cooperation with Research Institute for Sport Policy,Waseda University (Japan): “Benchmarking nations in elite sport policy”'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences