Endometriosis and small bowel obstruction

Boudewijn De Waele, Miriam Marichal, L Swaenepoel, M Volckaert

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)91-96
Aantal pagina's6
TijdschriftActa Chir Belg
Volume82
StatusPublished - 1982

Citeer dit