Energie en materiële cultuur: huishoudelijke verwarming en verlichting in de vroegmoderne stad

Onderzoeksoutput: Article

Samenvatting

Vroegmoderne energietransities (of het gebrek ervan) waren lang diepgeworteld in de huishoudelijke praktijken en gewoonten van stedelingen die het verbruik van energie voor verwarming en verlichting veronderstelden. Dit artikel probeert te illustreren hoe niet alleen veranderingen en continuïteiten in het aanbod van energie de huishoudelijke energieconsumptie hebben beïnvloed, maar ook hoe textendash omgekeerd textendash een veranderende materiële cultuur en consumptiepraktijk zelf energietransities hebben gemaakt. Daarin heeft de toenemende nadruk op comfort, gemak en huiselijkheid geleid tot een groeiende verspreiding van energie in huis.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)43-56
Aantal pagina's14
TijdschriftGroniek (Groningen. 1967)
Volume52
Nummer van het tijdschrift222
StatusPublished - 2020

Citeer dit