Engineering stress tolerance in maize

Frank Van Breusegem, Luit Slooten, Marc Van Montagu, Dirk Inzé

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1999

Bibliografische nota

Med Fac Landbouwwet Univ Gent, 64/5b, 367-373.

Citeer dit