Enhanced impact energy absorption in self-healing strain-hardening cementitious materials with superabsorbent polymers

D. Snoeck, T. De Schryver, N. De Belie

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)13-22
Aantal pagina's10
TijdschriftConstruction and Building Materials
Volume191
DOI's
StatusPublished - dec 2018

Citeer dit