Enkele opmerkingen over het woordgebruik bij Herodotus

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)269-273
Aantal pagina's5
TijdschriftHandelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
Volume28
Nummer van het tijdschrift1974
StatusPublished - 1974

Bibliografische nota

Handelingen der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis XXVIII (1974), pp. 269-273.

Citeer dit