Epigenetic regulation of gap junctional intercellular communication: More than a way to keep cells quiet?

Mathieu Vinken, Evelien De Rop, Elke Decrock, Elke De Vuyst, Luc Leybaert, Tamara Vanhaecke, Vera Rogiers

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

42 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Epigenetic regulation of gap junctional intercellular communication: More than a way to keep cells quiet?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences