Epilepsy as complication of bifrontal lobotomy: a case report and review of literature

Sebastiaan Engelborghs, F Borggreve, B.A. Pickut, K. Michiels, W. Van De Mosselaer, P.p. De Deyn

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)10-17
Aantal pagina's8
TijdschriftActa Antwerpiensia
Volume15
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1998

Citeer dit