EPVs: een nieuw screeninginstrument voor de vroege opsporing van kinderen met een risico op communicatieve problemen

Mie Cocquyt, Inge Zink

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Sinds enkele jaren zijn voor het Nederlandse taalgebied twee genormeerde instrumenten beschikbaar om kinderen met een risico op communicatieve problemen vroegtijdig op te sporen: de NNST en de N-CDIs. Deze peilen vooral naar voorlopers van taalontwikkeling, vroege woordenschat en beginnende morfosyntaxis. De pragmatische vaardigheden komen in deze instrumenten minder aan bod. Tot op vandaag was er voor het Nederlands taalgebied nog geen genormeerd instrument voorhanden dat de pragmatische vaardigheden van kinderen jonger dan twee jaar uitgebreid in kaart brengt. Het nieuwe screeninginstrument Lijsten voor Evaluatie van Pragmatische Vaardigheden (EPVs) komt hieraan tegemoet. De EPVs bestaan uit twee
oudervragenlijsten: de EPV1 voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 6 tot 15 maanden en de EPV2 voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 16 tot 30 maanden. De psychometrische onderzoeken tonen goede resultaten. Door ouders zowel de EPVs als de N-CDIs te laten invullen, krijgen we als logopedist een goed beeld van de communicatieve mogelijkheden en
beperkingen van een kind, nog vσσr het getest is met een gestandaardiseerde test. Naast de afnames bij normaal ontwikkelende kinderen tonen afnames bij kinderen met Schisis, Syndroom van Down en autismespectrumstoornissen (ASS) aan, dat de EPVs ook bruikbaar zijn bij specifieke doelgroepen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)22-32
Aantal pagina's11
TijdschriftLogopedie (Herentals)
Volume24
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - mrt 2011

Bibliografische nota

M1 - A3: Artikel in een nationaal tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in (A1) of (A2)

Citeer dit