Er was eens... Hoe absoluut is het recht op bijstand door een advocaat bij het verhoor nog na het Straatsburgse Ibrahim-arrest?

Franky Goossens, Maarten Colette

Onderzoeksoutput: Annotation

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)170-172
Aantal pagina's3
TijdschriftPolitie & Recht
Volume1
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 19 nov 2018

Citeer dit