Erfelijkheid en diabetes. (N)iets nieuws onder de zon?

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 2004

Bibliografische nota

Diabetes Info, 47ste jaargang nr. 6 november-december 2004, pp. 7-9 (Tijdschrift van de Vlaamse Diabetes Vereniging)

Citeer dit