Erfenisregeling in de moderne tijden. De erfenisaangifte als bron voor historisch en genealogisch onderzoek

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)549-572
Aantal pagina's24
TijdschriftVlaamse Stam. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis
Volume45
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2009

Citeer dit