ErfgoedApp. an educational experiment with augmented reality, cityscapes and campusscapes in Brussels

Marc Jacobs, Morien Schroyen, Joke Vanderschoot

Onderzoeksoutput: Chapterpeer review

332 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'ErfgoedApp. an educational experiment with augmented reality, cityscapes and campusscapes in Brussels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities