Erratum to the Paper “On Skew Braces and Their Ideals”

A. Konovalov, A. Smoktunowicz, L. Vendramin

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

24 Downloads (Pure)

Samenvatting

Erratum to the paper [Konovalov, Alexander; Smoktunowicz, Agata; Vendramin, Leandro. On skew braces and their ideals. Exp. Math. 30 (2021), no. 1, 95–104. DOI: 10.1080/10586458.2018.1492476.].

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)346-346
Aantal pagina's1
TijdschriftExperimental Mathematics
Volume31
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2 jan 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Erratum to the Paper “On Skew Braces and Their Ideals”'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit