Ethisch(e) Zorgen. Filosofie en ethiek van de zorg en de hulpverlening

Gily Coene, Koen Raes

Onderzoeksoutput: BookResearch

Samenvatting

De ethiek van de hulpverlening gaat na welke waarden
en normen binnen de zorg- en hulpverlening geldig zijn
en hoe zij daarbinnen het handelen normeren. Naast
een theoretisch kader behandelen de auteurs ook enkele
praktische vragen (zoals bijvoorbeeld beslissen over
anderen, beslissen over het levenseinde, rechtvaardige
verdeling van gezondheidszorgen).
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGent
UitgeverijAcademia Press
Aantal pagina's233
ISBN van geprinte versie978-90-382-1383-5
StatusPublished - 2009

Keywords

  • zorgethiek
  • ethiek van de gezondheidszorg
  • ethiek van de hulpverlening
  • levenseinde
  • patiëntenrechten

Citeer dit