Ethnic construction and cyclic political violence in Rwanda. Genocide in perspective

Onderzoeksoutput: Article

Samenvatting

An analysis of the causes of the genocide in Rwanda.
Originele taal-2English
TijdschriftNieuw Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel
Nummer van het tijdschriftspecial issue
StatusPublished - 1999

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ethnic construction and cyclic political violence in Rwanda. Genocide in perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit