European Trade Policy Making as an Exchange of Goods between Public and Private Actors in Multilevel Networks

Onderzoeksoutput: PhD Thesis

Samenvatting

European Trade Policy Making as an Exchange of Goods between Public and Private Actors in Multilevel Networks
Originele taal-2English
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit Brussel
Begeleider(s)/adviseur
  • Coppieters, Bruno, Promotor
  • Song, Xinning, Promotor, Externe Persoon
Plaats van publicatieBrussels
StatusPublished - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'European Trade Policy Making as an Exchange of Goods between Public and Private Actors in Multilevel Networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit