Europe’s Transition to Sustainability: Actors, Approaches and Policies

Rosa Fernandez, Jonas J. Schoenefeld, Thomas Hoerber, Sebastian Oberthur

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

1 Citaat (Scopus)
116 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-6
Aantal pagina's6
TijdschriftThe International Spectator
Volume56
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2021

Citeer dit