Evaluatie van activiteiten van het dagelijkse leven (ADL) bij ouderen, een literatuurstudie en kritische beschouwing

Onderzoeksoutput: Chapter

Samenvatting

De evaluatie van activiteiten van het dagelijkse leven (ADL) is van cruciaal belang in de zorg voor ouderen. Het blijft echter vaak onduidelijk hoe een evaluatie van ADL moet gebeuren. Dit artikel biedt op basis van een systematische literatuurzoektocht een overzicht van frequent gebruikte ADL-instrumenten. De bevindingen uit de literatuur worden in dit artikel kritisch beschouwd en aangevuld vanuit de klinische, onderwijskunndige en onderzoeksmatige ervaring die de auteurs in de domeinen van de ergotherapie, de geriatrie en de gerontologie hebben opgebouwd. De inhoud van dit artikel werd recent voorgesteld op diverse studiedagen voor ergotherapeuten werkzaam in de geriatrie en biedt inzicht in de tekortkomingen van de huidige ADL-instrumenten voor ouderen. Dit artikel vertaalt de resultaten van verschillende onderzoeksprojecten gecoördineerd door Patricia De Vriendt en Ellen Gorus vanuit de opleiding "bachelor in de ergotherapie" van de Arteveldehogeschool, de vakgroep Gerontologie en de "Frailty in Ageing (FRIA) research group" van de VUB. Dit artikel vormt ten slotte de aanzet tot het doctoraatsproject van Elise Cornelis waarin nieuwe evaluatie-instrumenten voor b- en i-ADL, gebaseerd op het referentiekader van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) worden ontwikkeld.
Originele taal-2Dutch
TitelJaarboek Ergotherapie 2014
RedacteurenWilfried Van Handenhoven
UitgeverijAcco
Pagina's51-66
Aantal pagina's16
ISBN van geprinte versie9789033495670
StatusPublished - sep 2014

Keywords

  • assessment
  • activiteiten van het dagelijkse leven

Citeer dit