Evaluatie van ‘Samenwerking Ondersteunen in Pleegzorg’ (SOP), een geprotocolleerde methodiek gericht op de samenwerking tussen ouders en pleegouders

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)197-213
Aantal pagina's17
TijdschriftOrthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk
Volume57
Nummer van het tijdschrift9-10
StatusPublished - 2018

Citeer dit