Evaluatieverslag 2024 over de bijdrage van het Brussels overheidsbeleid aan de klimaatdoelstellingen

Leo Van Broeck, Jean-François Bastin, Julien Blondeau, Marcelline Bonneau, De Troch Rozemien, Geoffrey Grulois

Onderzoeksoutput: Commissioned report

10 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijBrupartners
Aantal pagina's72
StatusPublished - mrt 2024

Citeer dit