Evidence for Astrophysical Muon Neutrinos from the Northern Sky with IceCube

IceCube Collaboration, Lionel Brayeur, Martin Casier, Catherine De Clercq, Krijn De Vries, Gwenhaël Laure De Wasseige, Geraldina Tamara Golup, Jan Kunnen, Giuliano Maggi, Jonathan Miller, Erik Strahler, Nicolaas Van Eijndhoven

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

292 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evidence for Astrophysical Muon Neutrinos from the Northern Sky with IceCube'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy