Evidence of Heritable Determinants of Decompression Sickness in Rats

Jacky Lautridou, Peter Buzzacott, Marc Belhomme, Emmanuel Dugrenot, Pierre Lafère, Costantino Balestra, François Guerrero

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evidence of Heritable Determinants of Decompression Sickness in Rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences