Evolution in the Private Police and Private Security Sector in Belgium

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

evolution in the private police and private security sector in Belgium
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)65-66
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational Journal of Risk, Security and Crime Prevention
StatusPublished - jan 1998

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evolution in the Private Police and Private Security Sector in Belgium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit