) Examining the Yes/No vocabulary test: Some methodological issues in theory and practice.

Renaud Beeckmans, June Eyckmans, Vera Janssens, Michel Dufranne, H. Van De Velde

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

54 Citaten (Scopus)

Samenvatting

--
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)279-318
Aantal pagina's40
TijdschriftLanguage Testing
Volume18
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2001

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van ') Examining the Yes/No vocabulary test: Some methodological issues in theory and practice.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit