) Examining the Yes/No vocabulary test: Some methodological issues in theory and practice.

Renaud Beeckmans, June Eyckmans, Vera Janssens, Michel Dufranne, H. Van De Velde

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

54 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van ') Examining the Yes/No vocabulary test: Some methodological issues in theory and practice.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences