Exhaled nitric oxide in stable adult cystic fibrosis patients, during exacerbation and following CFTR-modifying treatment

Onderzoeksoutput: Letter

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Artikelnummer1802259
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume53
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 1 mei 2019

Citeer dit