Experimental Analysis of the Application of Serverless Computing to IoT Platforms

Priscilla Benedetti, Mauro Femminella, Gianluca Reali, Kris Steenhaut

Onderzoeksoutput: Article

1 Citaat (Scopus)
27 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental Analysis of the Application of Serverless Computing to IoT Platforms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science