Experimental Characterization of the Self-Healing Capacity of Cement Based Materials: An Overview

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Artikelnummer454
Pagina's (van-tot)1-7
Aantal pagina's7
TijdschriftThe 18th Int. Conference on Experimental Mechanics (ICEM18)
Volume2
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 2018

Citeer dit