Experimental techniques used to verify healing

O. Çopuroğlu, E. Schlangen, T. Nishiwaki, K. Van Tittelboom, D. Snoeck, N. de Belie, M.R. de Rooij

Onderzoeksoutput: Book

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
UitgeverijSpringer Netherlands
Aantal pagina's46
ISBN van elektronische versie978-94-007-6624-2
ISBN van geprinte versie978-94-007-6623-5
DOI's
StatusPublished - 2013

Citeer dit