Samenvatting

Biographical survey of Ron Vawter's acting career and critical analysis of male friendship in David Mamet's work
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)126-140
Aantal pagina's15
TijdschriftDocumenta
Volume35
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - dec 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Explorations of Masculinity in American Drama and Theatre'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit