Explorative study into support needs of caregivers in short-term foster care regarding problem behaviour and dealing with biological parents

Frank Van Holen, Johan Vanderfaeillie, Femke Vanschoonlandt, Skrallan De Maeyer, Tim Stroobants

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Explorative study into support needs of caregivers in short-term foster care regarding problem behaviour and dealing with biological parents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences