Exploring avidity: understanding the potential gains in functional affinity and target residence time of bivalent and heterobivalent ligands

Georges Vauquelin, Steven Charlton

    Onderzoeksoutput: Articlepeer review

    147 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring avidity: understanding the potential gains in functional affinity and target residence time of bivalent and heterobivalent ligands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences