Explosive strength imbalances in professional basketball players

Marc Schiltz, Cédric Lehance, Didier Maquet, Thierry Bury, Jean-Michel Crielaard, Jean-Louis Croisier

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

116 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Explosive strength imbalances in professional basketball players'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences