Exposing hidden transitions: Integrating strontium and radiocarbon data from archaeological cremated bone within the Belgian landscape

Onderzoeksoutput: PhD Thesis

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exposing hidden transitions: Integrating strontium and radiocarbon data from archaeological cremated bone within the Belgian landscape'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities