Extraterritoriality and regulation of international data transfers in EU data protection law

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

29 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Extraterritoriality and regulation of international data transfers in EU data protection law'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences