F. Lalière, Le mort saisit le vif - De la saisine héréditaire au droit réel de possession (Brussel: Larcier 2019), 636 p., €165.

Johan Van de Voorde

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article review

76 Downloads (Pure)

Samenvatting

Boekbespreking inzake de saisine van de erfgenaam (art. 724 BW) en de verhouding hiervan tot het bezit
Originele taal-2French
Pagina's (van-tot)673-675
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Privaatrecht
Volume2020
StatusPublished - 2021

Citeer dit